Fredi Leis adopted!

Fredi Leis already has his happy ending ๐Ÿ‘  ๐Ÿ˜Š And he has a fantastic family, including a dog brother with whom he gets along very well. Like many of his teammates, Fredi Leis has found his second chance in France. Thanks to all the people who make these fantastic happy endings possible   โค๏ธ๐Ÿ˜๐Ÿ•๐Ÿ‘  ๐Ÿ˜๐Ÿ˜Š

And you, what are you waiting for change their lives? :)